In Nederland werd vorig jaar een stijging van 46 procent in de opwekking van zonne-energie geregistreerd. Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan de groei van het aantal zonnepanelen.

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het aandeel zonne-energie in Nederland aanzienlijk is gestegen. Een deel van de energie die we met zon opwekken, wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit en een aanzienlijk deel wordt gebruikt voor verwarmingstoepassingen. Met behulp van een zonneboiler kan bijvoorbeeld water worden verwarmd voor een aangename douche. Vorig jaar werd er in Nederland een stijging van 46 procent in de opwekking van zonne-energie geregistreerd, voornamelijk als gevolg van de toename van het aantal zonnepanelen.

Het aandeel zonne-energie (zowel elektriciteit als warmte) in het totale energieverbruik in ons land steeg van 2,1 procent in 2021 naar 3,3 procent in 2022. Hiermee draagt zonne-energie, na biomassa en windenergie, het meest bij aan de productie van hernieuwbare energie. Bovendien wijzen experts erop dat zonnepanelen minder efficiënt werken op hete dagen.

Nummer 5 in Europa

Bijna 60 procent van de opgewekte zonne-energie in Nederland is afkomstig van zonnepanelen die geïnstalleerd zijn bij bedrijven. De overige ruim 40 procent komt van zonnepanelen op woningen. Vorig jaar is het vermogen van zonnepanelen in alle gemeenten gemiddeld met 30 procent gestegen. De sterkste toename werd waargenomen in Utrecht, Rotterdam en Tilburg. In vergelijking met andere Europese landen zijn er slechts vier landen die meer zonne-energie produceren dan Nederland: Duitsland, Spanje, Italië en Frankrijk. Opmerkelijk genoeg produceert Nederland bijna evenveel zonne-energie als Frankrijk, ondanks dat Frankrijk ruim 13 keer groter is.

Sterke groei

De productie van zonne-energie in Nederland is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen, wat resulteert in een opmerkelijke groei. In 2019 produceerden we ongeveer dezelfde hoeveelheid zonne-energie als België, maar momenteel overtreffen we dit land ruimschoots met meer dan twee keer zoveel productie.

Bovendien, als we de productie van zonne-energie per inwoner berekenen, blijkt Nederland de koploper te zijn onder alle Europese landen. Dit betekent dat Nederland de hoogste productie van zonne-energie per persoon heeft, wat een opvallende prestatie is in vergelijking met andere landen op het Europese continent.

Deze indrukwekkende groei in de productie van zonne-energie in Nederland kan worden toegeschreven aan verschillende factoren, zoals de voortdurende investeringen in zonne-energieprojecten, de groeiende bewustwording van duurzaamheid onder de bevolking en de stimulerende maatregelen van de overheid om de transitie naar hernieuwbare energiebronnen te bevorderen.

Deze positieve ontwikkelingen tonen aan dat Nederland een leidende rol speelt in het bevorderen van duurzame energieopwekking en het verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Het benutten van de onuitputtelijke kracht van de zon om energie op te wekken is niet alleen milieuvriendelijk, maar draagt ook bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Met de voortdurende groei van de zonne-energiesector en de technologische vooruitgang op het gebied van zonnepanelen, kunnen we optimistisch blijven over de toekomst van duurzame energie in Nederland. Het is een veelbelovend teken dat ons land op weg is naar een groenere en schonere toekomst, waarin zonne-energie een cruciale rol speelt in de energietransitie.