KIA

De kleinschaligheidsinvesteringaftrek is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren om te investeren in bedrijfsmiddelen zoals zonnepanelen. Met de KIA kan tot maximaal 28% van de investering extra worden afgetrokken van de winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van de andere investeringen die dat boekjaar zijn gedaan.

EIA

De Energie Investeringsaftrek stimuleert het gebruik van duurzame energie. Voor zonnepanelen houdt dit concreet in dat tot 45% op de investeringskosten fiscaal aftrekbaar zijn. Om in aanmerking te komen voor de EIA dien je binnen 3 maanden na de investering de aanvraag te hebben ingediend. Bijkomend voordeel is dat de EIA te combineren is met de KIA.

Salderen

De stroom die wordt opgewekt en die niet direct door jezelf wordt gebruikt wordt teruggeleverd aan de energiemaatschappij. Op een later tijdstip, in de winter bijvoorbeeld als er minder zon is, kan daar weer gebruik van worden gemaakt. Lever je over een jaar meer dan je zelf gebruikt? Dan krijg je een terugleververgoeding. De salderingsregeling wordt nog tot 2023 aangehouden.

WHSSolar voor bedrijven

De aanleg van zonnepanelen is de beste investering die je in je bedrijf kunt doen. Het rendement kan aardig oplopen, zeker als je meer oppervlakte hebt waarop de zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Ondanks de hoge verdiensten zijn veel ondernemers echter nog wat huiverig om de stap ook daadwerkelijk te zetten. Dat heeft met name te maken dat er veel bij komt kijken en de informatie omtrent subsidieregelingen die je online kunt vinden nogal diffuus kan zijn.
WHSSolar helpt je verder. Geeft duidelijk advies vooraf toegespitst op jouw specifieke situatie en mogelijkheden. Rekent de te behalen besparing op de energiekosten voor en ondersteunt bij de aanvraag van de subsidies die te krijgen zijn. Aan zo’n eerste analyse zijn geen kosten verbonden. Het zal je wel veel inzicht geven in wat de mogelijkheden zijn en hoe je deze het best kunt benutten

SDE+ Subsidie

Om het investeren in zonnepanelen aantrekkelijk te maken voor ondernemers zijn er een aantal regelingen in het leven geroepen. Er zijn verschillende fiscale voordelen te behalen en kan er gebruik worden gemaakt van subsidies.
Elk jaar wordt er door het Rijk een flinke subsidie ter beschikking gesteld voor het kopen én plaatsen van zonnepanelen. Met deze Subsidie Duurzame Energieproductie wordt 15 jaar lang een vergoeding geleverd voor alle kilowatts die worden opgewekt. Daarnaast kan de opgewekte stroom die je zelf niet gebruikt tegen een vergoeding worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet.
Kies je voor de SDE+ subsidie besef je dan wel dat je geen gebruik meer kan maken van de EIA. Het hebben van een brutoproductiemeter is noodzakelijk en de hoofdaansluiting moet geschikt zijn voor 380A.
Ingewikkeld?
Dat valt best mee. In een persoonlijk, gratis en volstrekt vrijblijvend gesprek leggen we het je allemaal nog eens haarfijn uit.