Steeds meer Nederlanders verduurzamen woning door coronavirus

De verspreiding van het coronavirus in de wereld en de daarbij horende lockdowns zorgen ervoor dat meer Nederlanders hun woning hebben verduurzaamd. 56 procent van de Nederlanders zou geïnteresseerd zijn in de installatie van zonnepanelen.

Dat blijkt uit het rapport ‘COVID-19 en verduurzaming van de woning’ dat door onderzoeksbureau Motivaction werd opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Vorig jaar werd uit een soortgelijk onderzoek van Motivaction in opdracht van het ministerie nog duidelijk dat 51 procent van de Nederlanders wil investeren in zonnepanelen. De interesse voor het plaatsen van zonnepanelen en een zonneboiler is sindsdien volgens de onderzoekers nagenoeg gelijk- gebleven. 56 procent van de Nederlanders wil zonnepanelen plaatsen als het geen moeite kost en mogelijk is. Voor zonneboilers is dat 33 procent.

Meer zonnepanelen en isolatie
Waar in 2019 nog maar 29 procent van de ondervraagde huiseigenaren aangaf zonnepanelen te hebben, is dat nu gegroeid tot 42 procent. Verder is het aantal huiseigenaren met dakisolatie gegroeid van 52 naar 66 procent en met glasisolatie van 45 naar 60 procent. Bij zonneboilers is dit gegroeid van 2 naar 3 procent. Het willen van een lagere energierekening was hierbij verreweg de belangrijkste aanleiding.

Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat 2 op de 10 huiseigenaren van plan zijn de komende 12 maanden energiebesparende maatregelen door te voeren, 4 op de 10 twijfelen nog. Triggers voor het nemen van energiebesparende maatregelen: lagere kosten, subsidie, kostenneutraliteit – oftewel de investering terugverdienen met lagere energierekening – en de uitvoering gemakkelijker maken.

Drempels vergen onderzoek
Naast genoemde drempels – kosten, kennis en gedoe – geven sommige eigenaren-bewoners aan dat energiebesparende maatregelen niet kunnen in hun woning. Zo zegt 19 procent van de eigenaren-bewoners zonder warmtepomp dat dit niet kan in hun woning, 17 procent dat een zonneboiler niet kan en 10 procent dat vloerisolatie niet kan. Volgens Motivaction is het mogelijk interessant om nader te onderzoeken waarom dit precies niet kan. ‘In hoeverre spelen hierbij fysieke kenmerken van de woning een rol of de eigendomsstructuur (wel of geen Vereniging van Eigenaren)? Of bedoelen zij dat zij dit financieel niet kunnen opbrengen? Of denken zij alleen dat het niet kan, maar missen ze de kennis en informatie?’, aldus de onderzoekers.

9 procent weet niet of dak geschikt is
Daarnaast lijkt het alsof huiseigenaren beter weten of plaatsing van zonnepanelen op het dak van hun woning mogelijk is. Het aantal huiseigenaren dat aangeeft niet te weten of zonnepanelen op hun dak kunnen, is namelijk gedaald van 16 procent in 2019 naar 9 procent in 2021.

Huiseigenaren die in 2019 en op dit moment nog niet voor zonnepanelen hebben gekozen, is door de onderzoekers gevraagd wat voor hen redenen zijn dat zij nog geen zonnepanelen hebben. Hierbij moet worden opgemerkt dat deze specifieke groep huiseigenaren klein is. De resultaten zijn daarom volgens Motivaction ‘indicatief’.

Op het oog lijkt betaalbaarheid een minder grote drempel geworden: minder huiseigenaren geven in 2021 aan dat de aanschafprijs een drempel is; 26 procent nu versus 34 procent in 2019. Wel lijkt prijs op een andere manier een belangrijke rol te spelen: de twijfel over de terugverdientijd is gegroeid van 21 naar 30 procent en de verwachting dat prijzen in de toekomst gaan dalen, is gegroeid van 27 naar 34 procent. Daarnaast lijkt een grotere groep huiseigenaren op te zien tegen het uitzoeken hoe het plaatsen werkt en wat het hen kost of oplevert.

Triggers voor zonnepanelen
Huiseigenaren die in 2019 en op dit moment nog geen zonnepanelen hebben genomen, maar op beide meetmomenten aangaven dat ze dit wel zouden willen, is gevraagd wat voor hen de kans zou vergroten om ze aan te schaffen. De triggers voor hen zijn:

  1. Als het geen (extra) geld kost: 58 procent.
  2. Als het geld oplevert: 54 procent.
  3. Als er subsidie is: 54 procent.

Ongeveer een derde van de gemotiveerde huiseigenaren heeft behoefte aan informatie: zij willen er meer van weten, bijvoorbeeld of het op hun huis kan en hoe het werkt (32 procent). Ook lijkt het hen aantrekkelijker als het gemakkelijk is om zonnepanelen te nemen (20 procent). De behoefte om hulp te krijgen, lijkt te zijn gegroeid: 22 procent geeft aan dat zij het aantrekkelijk zouden vinden als een organisatie hen hielp. In 2019 was dat slechts 7 procent.